BanerUR
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kultury ma przede wszystkim za zadanie szerzyć i propagować wartości kulturalne w środowisku Akademickim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozumie się przez to inicjowanie imprez mających wymiar wartości estetycznych, których zadaniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na świat kultury oraz wzbudzanie potrzeby zaangażowania się w środowisko akademickie, a także ich promocję. Tworzy płaszczyznę kulturową i edukacyjną dla realizacji planów, projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym dla środowisk twórczych Krakowa, małopolski oraz innych jednostek zainteresowanych współpracą kulturową. 

Kształcenie Ustawiczne ma celu organizacjię usług edukacyjnych, służących podnoszeniu kwalifikacji studentów, kard oraz upowszechnianiu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. Kładzie duży nacisk na jakość kształcenia oraz popularyzację idei uczenia się przez całe życie.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego to jedno z nowocześniejszych ośrodków przeznaczonych do obsługi kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i innych imprez o charakterze szkoleniowym. Dobra lokalizacja, sprawna infrastruktura wewnętrzna oraz przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych są niewątpliwie jego wielkimi zaletami.

 

AKTUALNOŚCI 

Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w roku 2018 będzie realizowało projekt pt.: "Gospodarstwo opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny". Obejmuje on swym zakresem zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec.

Celem projektu jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu idei gospodarstwa opiekuńczego na obszarach wiejskich poprzez udział 20 osób w wyjeździe studyjnym do wybranych gospodarstw opiekuńczych na obszarach wiejskich w Niemczech i Holandii w III kwartale 2018 r. oraz upowszechnienie informacji o efektach wyjazdu wśród osób wdrażających inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach operacji planowane stworzenie informacji w Internecie, ponieważ dzięki takiej formie w najszybszy sposób można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a szczególnie do podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt realizowany będzie w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt/wyjazd studyjny skierowany jest dla grupy 20 osób z terenu województwa małopolskiego, w tym przynajmniej dla połowy do 35 roku życia: w tym przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, pracownicy, członkowie lub przedstawiciele LGD z terenu małopolski, przedstawiciele samorządowych i rządowych jednostek zajmujących się pomocą społeczną, mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym rolnicy lub członkowie rodzin rolniczych z terenu małopolski.

Uczestnicy wyjazdu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w wyjeździe. Źródłem finansowania są środki KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

 

Szczegółowy raport z wyjazdu dostępny TUTAJ

 

Partnerzy: 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

Stowarzyszenie Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Robert Łoś