CKiKU
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

  

Centrum Kultury ma przede wszystkim za zadanie szerzyć i propagować wartości kulturalne w środowisku Akademickim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozumie się przez to inicjowanie imprez mających wymiar wartości estetycznych, których zadaniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na świat kultury oraz wzbudzanie potrzeby zaangażowania się w środowisko akademickie, a także ich promocję. Tworzy płaszczyznę kulturową i edukacyjną dla realizacji planów, projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym dla środowisk twórczych Krakowa, małopolski oraz innych jednostek zainteresowanych współpracą kulturową. 

Kształcenie Ustawiczne ma celu organizacjię usług edukacyjnych, służących podnoszeniu kwalifikacji studentów, kard oraz upowszechnianiu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. Kładzie duży nacisk na jakość kształcenia oraz popularyzację idei uczenia się przez całe życie.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego to jedno z nowocześniejszych ośrodków przeznaczonych do obsługi kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i innych imprez o charakterze szkoleniowym. Dobra lokalizacja, sprawna infrastruktura wewnętrzna oraz przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych są niewątpliwie jego wielkimi zaletami.

 

AKTUALNOŚCI 

 

INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 192/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczeń działalności Uczelni zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid-19 i zakażeń wirusem SARS-CoV2, ogranicza się świadczenie przez Uczelnię usług z zakresu udostępniania obiektów Uczelni w tym Centrum Kongresowego do odwołania.

W zaistniałej sytuacji  wszelkie zapytania oraz konieczność kontaktu z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kongresowym, bardzo prosimy kierować wyłącznie na numer telefonu: 606 179 714 oraz drogą mailową.

Zapraszamy do rezerwacji  

 

LEGIA AKADEMICKA 2019/2020 - III edycja

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Rolniczy bierze udział w III edycji programu Legia Akademicka. Wszelkie informacje na temat szkoleń dostępne są w poniższych linkach i załącznikach. Informacje można również uzyskać w biurze Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego przy al. 29 Listopada 46 pok. 020, tel 662 5175, mail ckiku@urk.edu.pl

Ulotka informacyjna
Mapa drogowa 2019/2020
Plakat
Zaproszenie Uczelni do udziału

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Robert Łoś