CKiKU
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

  

Centrum Kultury ma przede wszystkim za zadanie szerzyć i propagować wartości kulturalne w środowisku Akademickim Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozumie się przez to inicjowanie imprez mających wymiar wartości estetycznych, których zadaniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na świat kultury oraz wzbudzanie potrzeby zaangażowania się w środowisko akademickie, a także ich promocję. Tworzy płaszczyznę kulturową i edukacyjną dla realizacji planów, projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym dla środowisk twórczych Krakowa, małopolski oraz innych jednostek zainteresowanych współpracą kulturową. 

Kształcenie Ustawiczne ma celu organizacjię usług edukacyjnych, służących podnoszeniu kwalifikacji studentów, kard oraz upowszechnianiu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego. Kładzie duży nacisk na jakość kształcenia oraz popularyzację idei uczenia się przez całe życie.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego to jedno z nowocześniejszych ośrodków przeznaczonych do obsługi kongresów, konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów i innych imprez o charakterze szkoleniowym. Dobra lokalizacja, sprawna infrastruktura wewnętrzna oraz przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych są niewątpliwie jego wielkimi zaletami.

 

AKTUALNOŚCI 

 

INFORMACJA

W związku z Zarządzeniem Nr 192/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczeń działalności Uczelni zmierzających do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii choroby Covid-19 i zakażeń wirusem SARS-CoV2, ogranicza się świadczenie przez Uczelnię usług z zakresu udostępniania obiektów Uczelni w tym Centrum Kongresowego do odwołania.

W zaistniałej sytuacji  wszelkie zapytania oraz konieczność kontaktu z Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kongresowym, bardzo prosimy kierować wyłącznie na numer telefonu: 606 179 714 oraz drogą mailową.

Zapraszamy do rezerwacji  

 

LEGIA AKADEMICKA 2020/2021 - IV edycja - REKRUTACJA

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Rolniczy bierze udział w IV edycji projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Właśnie ruszyła rekrutacja do programu. Podpisany wniosek ochotnika (wzór w załączniku) w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia prosimy przesłać najpóźniej do 26 lutego br. (piątek) na adres mailowy : ckiku@urk.edu.pl.

Wszelkie informacje na temat szkoleń dostępne są w poniższych linkach i załącznikach. Informacje można również uzyskać w biurze Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego przy al. 29 Listopada 46 pok. 020, tel. 12 662 51 75, mail: ckiku@urk.edu.pl.

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

 

 

WNIOSEK

 

Szczegółowe informacje :

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/

https://pl-pl.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Robert Łoś