CKiKU
Informacje dla Studentów - Dydaktyka

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego realizuje zajęcia z obszaru nauk humanistycznych w ramach modułu  Historia, Kultura, Sztuka i Tradycja Regionu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.
W swojej ofercie dydaktycznej Centrum proponuje następujące przedmioty do wyboru:

 

  1. Chóralistyka w kulturze i tradycji uczelni
  2. Dziedzictwo historyczne i kulturowe w produktach regionalnych Europy
  3. Kultura Studencka – historia i współczesność
  4. Skalni - sztuka i tradycja góralska

 

Przedmioty odbywają się w poniższym podziale godzin:

 

STUDIA STACJONARNE – 18 godz.  (9 godzin wykładów, 9 godzin ćwiczeń audytoryjnych)

 

STUDIA NIESTACJONARNE – 12 godz. (6 godzin wykładów, 6 godzin ćwiczeń audytoryjnych)

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 1

 

REJESTRACJA

Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Każdy student po otrzymaniu żetonów w systemie USOS ma możliwość zarejestrowania się na wybrany przez siebie przedmiot za pośrednictwem systemy USOS UL (https://ul.urk.edu.pl/index.php), który umożliwia przeprowadzenie rejestracji żetonowej.

 

REJESTRACJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE ĆWICZEŃ

 

Rejestrację umożliwiają "wirtualne żetony". Są to punkty przyznawane studentom w systemie USOS w odpowiednich dziekanatach. Dodając wybrany przedmiot do koszyka rejestracji zużywane są żetony.

Jeżeli w trakcie trwania rejestracji, po zalogowaniu się na stronie UL nie są widoczne żetony do wykorzystania, należy skontaktować się z właściwym dziekanatem.

Login i hasło do systemu UL (Uniwersyteckie Lektoraty) są takie same jak do systemu USOSweb.

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup zajęciowych.

 

Koordynator USOS: dr inż. Agnieszka Szczeponek 

Tel.:  12 662 48 65

e-mail: agnieszka.szczeponek@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie