CKiKU
Legia Akademicka

LEGIA AKADEMICKA 2020/2021 - IV edycja - REKRUTACJA

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Rolniczy bierze udział w IV edycji projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Właśnie ruszyła rekrutacja do programu. Podpisany wniosek ochotnika (wzór w załączniku) w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia prosimy przesłać najpóźniej do 26 lutego br. (piątek) na adres mailowy : ckiku@urk.edu.pl.

Wszelkie informacje na temat szkoleń dostępne są w poniższych linkach i załącznikach. Informacje można również uzyskać w biurze Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego przy al. 29 Listopada 46 pok. 020, tel. 12 662 51 75, mail: ckiku@urk.edu.pl.

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

 

 

WNIOSEK

 

Szczegółowe informacje :

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/

https://pl-pl.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Robert Łoś