CKiKU
Legia Akademicka

VII EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ - 2024 r.

 

Uprzejmie zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu

 

Wszyscy chętni proszeni są o wysyłanie swojego zgłoszenia (imię, nazwisko, adres mailowy, nr tel; wybór szkolenia: 1. Szkolenie podstawowe; 2. Szkolenie w module podoficerskim)  do dnia  28 marca 2024 r. na adres mailowy ckiku@urk.edu.pl

 

Wszystkie informacje na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka

  

 

 

  

Wstąp w szeregi Legii Akademickiej!

VI EDYCJA - 2022 r.

 

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejną VI edycję ochotniczego programu edukacji wojskowej studentów pn. ,,Szkoła Legii Akademickiej’’.

Program jest realizowany w ramach części teoretycznej i praktycznej w celu gromadzenia wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby uzupełnień osobowych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w korpusach: szeregowych, podoficerów i oficerów.

Do programu mogą przystąpić osoby, które są studentami lub absolwentami  uczelni wyższych publicznych oraz niepublicznych (studia dzienne, zaoczne I oraz II stopnia) posiadające obywatelstwo polskie.

 

Wszyscy chętni proszeni są o wysyłanie swojego zgłoszenia (imię, nazwisko, adres mailowy, nr tel; wybór szkolenia: 1. Szkolenie podstawowe; 2. Szkolenie w module podoficerskim)  do dnia 1 grudnia 2022 r. na adres mailowy ckiku@urk.edu.pl

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przebiegu szkolenia bardzo proszę o kontakt:

Pani Kamila Wrona

Tel. 695-852-161

OZ CWCR w Krakwie

 

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego

ckiku@urk.edu.pl

 

 

 

 

 

LEGIA AKADEMICKA 2020/2021 - IV edycja - REKRUTACJA

Szanowni Państwo

 

Pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Rolniczy bierze udział w IV edycji projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Właśnie ruszyła rekrutacja do programu. Podpisany wniosek ochotnika (wzór w załączniku) w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia prosimy przesłać najpóźniej do 26 lutego br. (piątek) na adres mailowy : ckiku@urk.edu.pl.

Wszelkie informacje na temat szkoleń dostępne są w poniższych linkach i załącznikach. Informacje można również uzyskać w biurze Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego przy al. 29 Listopada 46 pok. 020, tel. 12 662 51 75, mail: ckiku@urk.edu.pl.

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Studenci po odbyciu i zaliczeniu części teoretycznej ochotniczo składają do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Część praktyczna programu trwa trzy lub sześć tygodni, w zależności od udziału studenta w jednym lub obu modułach tego szkolenia, tj. w module podstawowym lub module podoficerskim. Realizowana jest ona podczas przerwy wakacyjnej na terenie jednostek wojskowych w warunkach skoszarowania.

Do projektu może przystąpić student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Projekt jest realizowany w ramach porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.

 

WNIOSEK

 

 
legia

W kwietniu 2021r. studenci Uniwersytetu Rolniczego, jak również innych zainteresowanych uczelni rozpoczęli ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka”. Szkolnie obejmuje dwie części. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Pierwszy etap edukacji obejmuje zajęcia z doświadczonymi wykładowcami, instruktorami z patronackiej jednostki wojskowej oraz żandarmerii wojskowej. Ponadto obejmuje kursy samokształcenia studentów zamieszczone na platformie e-learningowej, przygotowanej specjalnie na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Celem szkolenia teoretycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni. Proces teoretycznego szkolenia wojskowego prowadzony jest w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem szkolenia. Z uwagi na obowiązujące na uczelni oraz w kraju restrykcje, studenci odbywają teoretyczną część szkolenia w formie zdalnej. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Szczegółowe informacje :

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/

https://pl-pl.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie